:: چهارشنبه 30 مهر 1399
   

افسانه گوها

افسانه گوها

حمیدرضا خزاعی

در این صفحه تلاش می شود افسانه گوهایی که در طی سی سال گذشته پای نقل آن ها نشسته و افسانه هایی که روایت کرده اند را ضبط کرده ام را تا حد ممکن معرفی کنم. با همه ی این افسانه گوها خاطرات مشترکی دارم و بسیاری از آنان را از پدر و مادر خودم بیشتر دوست داشته ام. شاید بسیاری از این افسانه گوها در وضع موجود به دیار باقی شتافته باشند و من باور دارم که در افسانه ای که گفته اند در عکسی که از آنان ثبت شده زنده هستند و تا زمانی که افسانه و روایت های شفاهی زنده باشند آن ها زنده باقی خواهند ماند در ده جلد از افسانه های خراسان که منتشر شده در پایان هر افسانه نام و مشخصات افسانه گو آورده شده تا یادگاری باشد از افسانه گو برای نسل هایی که در فرداها متولد خواهند شد

با احترام به تمام افسانه گوها: حمید رضا خزاعی


نمایش بصورت تک صفحه ای
 مقدمه
بابا اسماعیل شکفته
ملا حسین ملا احمد زمانی
زهرا مهربانی
حسین قاسمی
لیلا نامی
قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی
فاطمه ی برزوئی
قربان علی افضلی
حاجی رستم
شمسی حسین پناهی
علی اکبر اصغری
اکبر ملکی
سید موسی حسینی (تازه بهار)
زینب سلطان حاتمیان مقدم
زین العابدین سنگ سفیدی
حاج علی اکبر حسین پور
سید حیدر حسینی
زینب شادی
صغری محمدی
غلام رضا عباسی
غلام رضا ملکی

مقدمه | صفحه 1 از 22 | بابا اسماعیل شکفته

Enter Title