:: چهارشنبه 30 مهر 1399
   

افسانه گوها

بابا اسماعیل شکفته

در سال 1377 که پای نقلش نشستم 85 ساله بود

ساکن روستای شمس آباد دشت جوین

منطقه ی جوین اکثر ساکنانش ترک زبان هستند اما هستند کسانی که به فارسی یا کردی هم صحبت می کنند. بابا اسماعیل کرد بود ولی در میان ترک ها زندگی می کرد و به کرد بودن خود افتخار می کرد. به حسین کرد علاقه ی عجیبی داشت. در گذشته های دور تفنگچی بوده و خاطرات زیادی از جنگ با ترکمن ها داشت. همه ی دوران جوانی و میان سالی اش به گله داری و جنگ با ترکمن ها سپری شده بود. به چهره اش که نگاه می کردی دوران سپری شده و رشادتش کاملا آشکار بود

نمایش بصورت تک صفحه ای
 مقدمه
بابا اسماعیل شکفته
ملا حسین ملا احمد زمانی
زهرا مهربانی
حسین قاسمی
لیلا نامی
قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی
فاطمه ی برزوئی
قربان علی افضلی
حاجی رستم
شمسی حسین پناهی
علی اکبر اصغری
اکبر ملکی
سید موسی حسینی (تازه بهار)
زینب سلطان حاتمیان مقدم
زین العابدین سنگ سفیدی
حاج علی اکبر حسین پور
سید حیدر حسینی
زینب شادی
صغری محمدی
غلام رضا عباسی
غلام رضا ملکی

مقدمه | صفحه 2 از 22 | ملا حسین ملا احمد زمانی

Enter Title