:: چهارشنبه 30 مهر 1399
   

افسانه گوها

ملا حسین ملا احمد زمانی

متولد: 1292

ساکن روستای محمد آباد شهرستان طبس

در سال 1383 به دیدارش رفتم. تنهای تنها در اتاقی بزرگ  و انبار مانند زندگی می کرد. زمستان بود و زیر کرسی نشسته بود. چشم هایش نابینا بود. پیری چشم هایش را نابینا کرده بود. ملا حسین تاریخ اجتماعی زنده ی طبس بود. بسیاری از حوادث و رویدادهای  طبس را در خاطر داشت، و یا پای نقل دیگران به خاطر سپرده بود. از طبس، از فرهنگ طبس و مردمان طبس هرچه می پرسیدی جوابی قانع کننده داشت. خشک سالی های بسیاری را به خاطر می آورد. در چند ساعتی که در خدمتش بودم و البته این دیدار روز بعد نیز تکرار شد. افسانه های زیادی روایت کرد. از خواجه ی خضر گفت از مسجد یا زیارتگاه خواجه، از مغول ها گفت، از چاه های چل دخترو که در داخل شهر طبس وجود داشته و خانم ها  در آن محل ها آش بی بی هور و بی بی نور می پختند. چاه های چل دخترو چهار دیواری هایی بوده که در وسط چهار دیواری چاهی قرار داشته و زیارتگاه خاص زنان بوده است.

نمایش بصورت تک صفحه ای
 مقدمه
بابا اسماعیل شکفته
ملا حسین ملا احمد زمانی
زهرا مهربانی
حسین قاسمی
لیلا نامی
قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی
فاطمه ی برزوئی
قربان علی افضلی
حاجی رستم
شمسی حسین پناهی
علی اکبر اصغری
اکبر ملکی
سید موسی حسینی (تازه بهار)
زینب سلطان حاتمیان مقدم
زین العابدین سنگ سفیدی
حاج علی اکبر حسین پور
سید حیدر حسینی
زینب شادی
صغری محمدی
غلام رضا عباسی
غلام رضا ملکی

بابا اسماعیل شکفته | صفحه 3 از 22 | زهرا مهربانی

Enter Title