:: چهارشنبه 30 مهر 1399
   

افسانه گوها

حسین قاسمی

ساکن روستای آبنیه شهرستان تایباد

سن: 75 ساله

سال ضبط افسانه ها: 1380

شغل: چراغساز

در سال 1380 به دیدارش رفتم کارگاه کوچک چراغسازی داشت، یعنی چراغ های نفتی ساکنان روستا را تعمیر می کرد. می گفت مهاجر است و از سیستان آمده و این مهاجرت در سال های دوری اتفاق افتاده بود. آقای قاسمی بیشتر خودش را اهل آبنیه می دانست تا اهل سیستان. تند حرف می زد شاید بیش از دوبرابر یک آدم معمولی. انگار به وقت حرف زدن عجله داشت که زودتر به آخرین کلام برسد و اگر ده تا افسانه را هم پشت سر روایت می کرد این لحن عوض نمی شد. افسانه های زیادی گفت که بخشی از آن ها در افسانه های تایباد آمده و بخشی هنوز روی چاپ را به خود ندیده اند.

 

نمایش بصورت تک صفحه ای
 مقدمه
بابا اسماعیل شکفته
ملا حسین ملا احمد زمانی
زهرا مهربانی
حسین قاسمی
لیلا نامی
قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی
فاطمه ی برزوئی
قربان علی افضلی
حاجی رستم
شمسی حسین پناهی
علی اکبر اصغری
اکبر ملکی
سید موسی حسینی (تازه بهار)
زینب سلطان حاتمیان مقدم
زین العابدین سنگ سفیدی
حاج علی اکبر حسین پور
سید حیدر حسینی
زینب شادی
صغری محمدی
غلام رضا عباسی
غلام رضا ملکی

زهرا مهربانی | صفحه 5 از 22 |  لیلا نامی

Enter Title