:: يکشنبه 30 شهريور 1399
   

دلنوشته ها

عروس باران

نویسنده: حمیدرضا خزاعی

حمید رضا خزاعی

رُمانِ  عروس باران

عروس باران / حمیدرضا خزاعی / سال چاپ: 1391 / 150 صفحه

عروس باران رمانی است که از 12 فصل مستقل و درعین حال پیوسته تشکیل شده است.در اینجا تلاش می کنیم دوازده فصل رمان را در معرض دیدتان قرار دهیم، با این امید که مورد توجه قرار گیرد. فصل های دوازده گانه رمان عروس باران عبارتند از:
فصل اول =               گل سرخ
فصل دوم =            آیینه ی آب
فصل سوم =          دختر آفتاب
فصل چهارم =       تولد یک رویا
فصل پنجم = به خدا خواب نبود
فصل ششم =   مرگ یک کلاغ
فصل هفتم =            باد سیاه
فصل هشتم =            زنبورها
فصل نهم =    سفر در افسانه
فصل دهم =                دردانه
فصل یازدهم =        پروانه ها
فصل دوازدهم =    گل زندگی

البته در آینده بنا دارم فایل صوتی این رمان را نیز منتشر کنم.

 
نمایش بصورت تک صفحه ای
 معرفی کتاب
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم: دُردانه
فصل یازدهم: پروانه ها
فصل دوازدهم: گل زندگی

معرفی کتاب | صفحه 1 از 13 | فصل اول

Enter Title